Organisatör: Skärgårdsredarna

Redardagarna

I oktober arrangerar Skärgårdsredarna Redardagarna, en ny mötesplats för redare och leverantörer där syftet är att knyta nya kontakter, skapa långsiktiga affärsrelationer samt ta del av vilka nya tjänster och produkter som finns på marknaden. En och en halv dags program, bl a med besök hos leverantörer.

Anmälan sker via Skärgårdsredarnas medlemssida