Organisatör: Maritimt Forum

Världssjöfartens dag

Högtidlighållandet av den av IMO instiftade Världssjöfartens dag hålls i år Göteborg under temat ”New Technologies for Greener Shipping”. Talare är Christine Hanefalk, Anders Hermansson, Björn Garberg, Maria Stockhaus, Lars Höglund, Christer Bruzelius, Caroline Båth, Claes Fredriksson, Caroline Ferning, Jörgen X Karlsson, Ethan Faghani och Per-Erik Larsson.