Organisatör: Nautiska föreningen

Nautiska föreningens vintermöte

Oceanbird – Mot verkligt hållbar sjöfart: Niclas Dahl, Managing Director, Oceanbird och Per Tunell, Vice President, Group Sustainability & Business Development, Wallenius, berättar om Oceanbird.

Genom projektet Oceanbird, ett koncept för vinddrivna fartyg, avser Wallenius Marine att på ett banbrytande sätt förändra förutsättningarna för oceangående sjötransporter. Man har bildat ett kompetenscenter med KTH och SSPA där Trafikverket varit med och finansierat. Nu har man inlett ett samarbete med AlfaLaval och Oceanbird förväntas segla 2025.

Mötet är öppet för alla intresserade, både medlemmar och icke-medlemmar. Det hålls via Zoom, länk skickas ut till anmälda.

Anmälan

Teaser