Organisatör: Lighthouse

Hållbara marina bränslen – vad händer?

Webinar. Ammoniak, vätgas, el eller något annat? Vad händer just nu på forsknings- och utvecklingsfronten kring hållbara marina bränslen? Vilka regler måste sjöfarten anpassa sig till? På ett webinar veckan innan jul kommer frågorna att diskuteras samtidigt som Lighthouse nya fokusgrupp Fossilfri sjöfart lanseras.