Organisatör: Föreningen Svensk Sjöfart

Svensk Sjöfarts öppna höstmötesseminarium

Varmt välkomna till Svensk Sjöfarts årliga höstmötesseminarium! Årets seminarium fokuserar på EU:s nya klimatpaket och grön finansiering, men också rekrytering, kompetensförsörjnings- och utbildningsfrågor.

Ur programmet:

EU:s nya regelverk och dess påverkan på sjöfarten – vad bör sjöfarten förbereda sig på? – Sotiris Raptis, Maritime Safety & Environment Director, ECSA

Att finansiera grön omställning – Samtal med Åsa Larsson och Greger Leijonhufvud, EKN & SEB

Hur kan Svenska Skeppshypotek bidra till en grönare sjöfart? – Arne Juell-Skielse, VD, Svensk Skeppshypotek

Hur kan svensk och europeisk politik bidra till en konkurrenskraftig och grön sjöfart? – Samtal med bl.a. Karolina Skog (MP), ledamot i finansutskottet, Ulla Andersson (V), ledamot i finansutskottet

Hur gör man en bransch och en arbetsplats mer attraktiv? – Sofia Rasmussen, expert och föreläsare inom rekrytering och kompetensförsörjning

Rekrytering, kompetensförsörjning och utbildning – Hur står det till inom sjöfarten? Vilket rekryteringsbehov finns? Hur gör de som har lyckats? Vad är på gång inom sjöfarten? – Marcus Dahlsten, VD Transportföretagen

Samtal: Vad bör göras för att säkerställa rekrytering och kompetensförsörjning? – Rikard Engström, Sofia Rasmussen, Anna Johansson (S), Ordförande Riksdagens Arbetsmarknadsutskott

Läs mer