Organisatör: Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets branschråd

Hålls på Stadsmuseet, Wallenstamsalen, Norra Hamngatan 12

Medverkande:

  • Katarina Norén, generaldirektör
  • Fredrik Backman. rederidirektör
  • Joel Smith, infrastrukturdirektör
  • Magnus Stephansson, ekonomidirektör
  • Mattias Hyllert, direktör Sjö- och flygräddning
  • Magnus Sundström, forskningschef
  • Carina Ståhl, programchef

Program:

Inledning Generaldirektör Katarina Norén hälsa välkomna och inleder

Status digitala anlöp Projektet smarta anlöp är branschgemensamt och syftar till att skapa ett effektivare anlöp genom digitalisering. Hur fortlöper projektet och vad är nästa steg?

Våra forskningsprojekt Det finns flera intressant och pågående forskningsinsatser. Vilka intressanta forskningsprojekt pågår just nu inom Sjöfartsverket?

Helikopterberedskapen Ett av våra uppdrag är att ansvara och samordna Sveriges sjöräddning. Hur ser vår beredskap ut för eventuella olyckor på sjön?

Infrastrukturpropositionen och farledsprojekt Skandiaporten, Malmporten, och flera andra farledsprojekt är igång – vad har vi för status på dem?

Statusuppdatering nya isbrytare Den första designrapporten har kommit, hur kommer de fungera? Hur ska nya isbrytare finansieras?

Fossilfri flotta I regeringens avsiering av kommande budget har Sjöfartssverket fått pengar till att inleda omställningen till fossilfri flotta. Hur kommer det gå till?

Avslutning Generaldirektör Katarina Norén sammanfattar och avslutar. Möjlighet att ställa frågor finns.