Organisatör: Trafikverket/Sjöfartsportföljen

Sjöfartsforskning till kaffet

Sista torsdagen varje månad bjuder Sjöfartsportföljen på presentationer av avslutade FoI-projekt. Ta tillfälle att lyssna på två spännande projektpresentationer när du fikar.

RÅHET – Propeller design (SSPA)
SHIP – Social Hållbarhet i Praktiken (Lighthouse/Linné U)