Organisatör: MariTerm

SAGIT lastsäkringskonferens

Tvådagarskonferens via Zoom uppdelad i för- och eftermiddagspass med möjlighet till digitalt mingel vid flera parallella miniseminarier där deltagarna är aktiva. Ämnen som behandlas:

  • Kontroll av lastsäkring för vägtransporter. Hur är läget på vägarna och hur fungerar bedömning enligt nuvarande föreskrift?
  • Revisionen av den svenska vägföreskriften för lastsäkring; TSFS 2017:25
  • Krav på förpackningar för att klara en transport
  • Avsändaransvar för lastsäkring i Sverige och övriga Europa
  • Försäkringsbolags krav på skadeförebyggande arbete som ska förhindra godsskador
  • Nya regler för väderberoende lastsäkring till sjöss
  • Framtidens fartyg – nya fartyg, rutter och utrustning
  • Loss prevention med inriktning mot den senaste tidens olyckor med stora containerfartyg
  • Sidenvägen – krav på lastsäkring?
  • Stora Bält-olyckan och säkring av trailer på tåg

Program
Anmälan