Organisatör: Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets extra branschråd: Tema lotsning

Vi redogör för aktuella frågor inom lotsningsverksamheten.
Deltar gör Katarina Norén, generaldirektör, Andreas Arvidsson, lotsningschef, och en representant för Transportstyrelsen.