Organisatör: Föreningen Svensk Sjöfart

Svensk Sjöfart: Grön omställning del 2

Webbinarieserie om grön omställning arrangerade av föreningen Svensk Sjöfart: Digitial sjöfartsfrukost varje fredag 21 maj–11 juni där deltagarna erbjuds att lära sig mer om hållbar sjöfart.

Del 2, 28 maj: Vad händer med sjöfartsbränslen och framdrivningsmedel i världen?