Organisatör: Ålands Sjöfart

Maritime Day Åland

Sjöfartens Dag på Åland 2020 ställs in på grund av coronapandemin. Nu riktar arrangörerna in sig på 2021 års arrangemang. Nytt datum är 27 maj, 2021. Dagen före, den 26 maj, hålls olika pre-events och Mercy Ships Race.