Organisatör: Lighthouse

Buller – emissionen som inte syns

Intresset för hur undervattensbuller påverkar det marina livet har ökat på senare år. På två timmar ger Lighthouse en bild av kunskapsläget och visar på varför det krävs en helhetssyn inom området.