Organisatör: BDO

Beskattning av sjöfarten

BDO webinarium – Möjligheter och fallgropar vid beskattning av sjöfarten – tonnagebeskattning och moms. BDO:s skatterådgivare, Johan Larsson och Cecilia Strandberg, redogör för vilka slutsatser och lärdomar som kan dras av tonnageskatten så här långt och vad som är viktigt att tänka på inför ett inträde i tonnagebeskattningen. Det redogörs också för hur den uppdaterade sjöfartsmomsen ska tillämpas och vilka momsfrågeställningar som många gånger aktualiseras för sjöfarten. 

Anmälan