Organisatör: Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Mayday 2020

OBS! Konferensen kommer att skjutas upp till senvåren 2021, datum ej fastställt ännu.
Konferens nöd- och karantänshamn. Trafiken på våra hav och sund ökar för varje år, samtidigt som fartygen blir större och tar mer passagerare och gods. Hur agerar kommun, landsting och statliga myndigheter vid en extraordinär händelse på ett fartyg?