Organisatör: SMTF & Skärgårdsredarna

Digital Sjöfartsmötesplats

Under 2–4 februari kl 9–12 anordnas den Digitala Sjöfartsmötesplatsen. Varje dag har sitt eget tema: Sjösäkerhet, Service & Underhåll samt Teknik & Miljö.

Dagarna startar kl 9 i lobbyn med ett föredrag på temat för den dagen. Därefter kommer utställarna få möjlighet att kort presentera sitt företag. Därefter öppnas mötesrummen och deltagarna kan själva välja vilka företag de vill besöka.