Organisatör: Svenskt Marintekniskt Forum

SMTF möter … Anders Schening

Anders Schening, LifeFinder, berättar om hur LifeFinder vill rädda fler liv och minska arbetsskador i tuffa och utsatta arbetsmiljöer. Kostnadsfritt webinarium, onsdag 27 januari, 09:00–09:30.

Detta är ett stående arrangemang från Svenskt Marintekniskt Forum som hålls varannan onsdag.