Organisatör: Blå tillväxt

Blå Tillväxts sjöfartswebinar

Vilka finanspolitiska åtgärder krävs för en hållbar återstart?

Välkommen att lyssna på riksdagspartiers representanter i finansutskottet som är inbjudna av Blå Tillväxt för att diskutera konkreta åtgärder och förutsättningar för en hållbar återstart inom sjöfarten.

I samtalet deltar:

 • Gunilla Carlsson (S)
 • Karolina Skog (MP)
 • Ulla Andersson (V)
 • Edward Riedl (M)
 • Rickard Nordin (C)
 • Jakob Forssmed (KD)
 • Mats Persson (L)
 • Oscar Sjöstedt (SD)
 • Rikard Engström, vd Föreningen Svensk Sjöfart
 • Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk
 • Mikael Huss, vd Sjöbefälsföreningen