Organisatör: Sjöfartsverket

#Vågrätt – öppet branschmöte

Ett öppet branschmöte skulle hållits i april men har skjutits upp pga coronarestriktionerna. Ämnet för mötet är Best practice – Att lära av varandra.