Organisatör: SMTF

SMTF möter…

… Johan Ljungbeck på Kockumation. Kostnadsfritt webinarium, onsdag 14/10 kl 09:00-09:30.
Detta är ett stående arrangemang från Svenskt Marintekniskt Forum som hålls varannan onsdag.