Organisatör: Sjöfartens arbetsmiljönämnd

San-konferens

På grund av osäkerheten kring utvecklingen av den pågående pandemin kommer den fysiska San-konferensen i höst att bli digital. Under vecka 43, med start den 19 oktober, publiceras webbsända föreläsningar om arbetsmiljön till sjöss och hur sjöfarten hanterat coronakrisen. Mer information kommer längre fram.