Organisatör: Svenska Fyrsällskapet

Internationella Fyrdagarna

Svenska Fyrsällskapet meddelar att vissa fyrar kan ha egna datum för visning, se länken för de lokala förhållandena: fyrdagarna. Något färre fyrar deltar i år pga covid19-pandemin. Fyrvisarna är uppmanade att följa Folkhälsomyndighetens anvisningar.