Jubilerande Gard växer rejält

100-årsfirande Assuranceforeningen Gard hade en lyckad P&I-förnyelse och kan addera nya fartyg med ett brutto på totalt 15 miljoner till sin P&I-försäkrade flotta, som nu uppgår till totalt strax över 150 miljoner brutto. Klubben nådde också premiemålet och intäkterna ökade med motsvarande en generell höjning på fem procent. Under förra försäkringsåret hade klubben brutto premieintäkter på USD 342 miljoner från P&I-verksamheten. För koncernen totalt var premieintäkterna USD 640 miljoner. Den 20 augusti förra året hade koncernen tillgångar på totalt USD 1,69 miljarder.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.