Fotograf: Olof Holdar

Kategori: RoRo

Jobbar för att få igång besättningsbyten

Just nu är det högsta prioritet för att åter få igång besättningsbyten på de biltransportfartyg som Wallenius Marine har management på.

I de biltransportfartyg som Wallenius Marine i Stockholm har management för har inga planerade besättningsbyten genomförts sedan mitten på mars på grund av coronapandemin. Problemen kring detta är tudelade.

– Dels är det svårt att få till besättningsbyten på grund av att det inte går att resa, dels har vi inte velat göra det för att vi vill skydda våra medarbetare. De utsätts för smittorisk när de reser hem och vi kan få ombord någon som för med sig smittan och på så sätt smittar ner resten av fartyget, säger Peter Jodin, DP (Designated Person) och CSO (Company Security Officer) på Wallenius Marine, till Sjöfartstidningen.

Svår situation

Peter Jodin förklarar att det givetvis är en svår situation för rederiet, men framför allt är det ansträngande för dem som sitter fast ombord och inte kan mönstra av och kanske är oroliga för familjen där hemma.

– Vi jobbar på det hela tiden. Vi har inte direkt någon tidsplan ännu utan vi tittar på det oavbrutet. Vi har diskussioner med dem ombord och har börjat med telefonkonferenser där fartygen kan ringa upp och prata med oss. De har förståelse för att det är som det är. Naturligtvis vet vi att vi förr eller senare kommer till en brytpunkt då vi måste försöka få hem besättningar. Men det är inte bara vi som har dessa problem, det gäller nog de flesta rederier.

Det handlar inte heller enbart om att mönstra av. Det är efter det som de stora problemen börjar.

– Vi har så många olika länder som vi är tvungna att ta hänsyn till. Vårt ansvar slutar inte med att sjömännen ska av båten, vi måste se till att de kommer hem också och det är inte lätt.

Peter Jodin säger att problemet är det samma för alla nationaliteter ombord, även svenskar.

– Det är väldigt sällan som fartygen kommer till svensk hamn så avlösningarna av våra svenska besättningsmedlemmar får ske på samma premisser som för de övriga.

Restriktioner

Enligt Peter Jodin finns det på fartygen en oro för att få smittan ombord.

– Vi har vidtagit en rad åtgärder. Vi har till exempel restriktioner på vilka som får komma ombord och var de får vistas. Vi har också skyddsutrustning för dem som är ombord.

Om någon ombord skulle insjukna ombord finns det en plan för att hantera situationen.

– Vi har rutiner ombord så att en person som har symptom isoleras. Beroende på var fartyget är försöker vi ordna läkarundersökning och i största möjliga mån få personen evakuerad. I den mån det är möjligt ska även resten av besättningen testas, förklarar Peter Jodin.

Temperaturen kontrolleras

Peter Jodin säger att personalen ombord hela tiden är på tårna och temperaturen kontrolleras regelbundet, två gånger per dag. Resultaten loggförs och ingår i den hälsodeklaration som befälhavaren skickar inför varje hamnanlöp.

– Om det är något onormalt vet de hur de ska agera ombord med isolering och endast ett fåtal får träffa de smittade iklädda skyddsutrustning.

För stuverierna gäller också strikta regler vid lasthanteringen ombord.

– Vi håller socialt avstånd och i den mån vi måste ha närkontakt är det handskar och ansiktsmask som gäller och mycket att tvätta händer och kläder. Andra besök ombord är så få som möjligt och vi begränsar de utrymmen som besökarna kan komma upp till. Man åker inte heller tillsammans med dem i hissen upp utan någon möter när de kommer upp. Det finns färdiga rutiner och det har funkat bra ombord på fartygen.

Värre än väntat

Med trafik över hela världen har Wallenius Marine ställts inför liknande situationer tidigare i vissa länder, till exempel under ebolaepidemin. Trots det anser Peter Jodin att coronapandemin är värre än alla tidigare motsvarande situationer.

– Detta har blivit värre såtillvida att det är så snabb spridning över hela världen. För några år sedan gick vi till hamnar i länder med ebola och vidtog även då åtgärder ombord på fartygen. Detta fanns med oss och vi kunde snabbt återuppliva och justera åtgärderna så att de passar bättre för denna pandemi. Men den har tagit en vändning som vi inte kunde förutse, det måste vi erkänna, säger Peter Jodin.