Jätteförlust för Trans

Transatlantic redovisar en förlust på -466 miljoner för 2011, 59 miljoner mer än 2010. Fjärde kvartalet gav en förlust efter skatt på -194 miljoner kronor vilket dock är en klar förbättring jämfört med motsvarande kvartal året innan då resultatet blev -251 miljoner kronor.Industrial Shipping som nu etablerats i Göteborg gjorde en förlust på -113 miljoner kronor, offshore/isbrytning som nu har huvudkontor i Köpenhamn under namnet Viking Supply Ships redovisar en förlust på -72 miljoner kronor och den omfattande omstruktureringen, inklusive förvärvet och integrationen av Österströms, har påverkat resultatet negativt med -187 miljoner kronor.Rederiet räknar med ett svagt första kvartal i år, men med en förbättring från det andra kvartalet.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.