Ja till lotskonkurrens men inte än

Den arbetsgrupp som i över ett år har utrett hur lotsningsverksamheten ska skötas i Finland i framtiden utesluter inte privata lotsningstjänster. Arbetsgruppen har kommit fram till tre alternativa modeller för att ordna lotsningen på ett säkert sätt: bevarande av nuvarande monopol, regional konkurrensutsättning eller en kombination av öppen konkurrens och regional konkurrensutsättning. Några snabba beslut rekommenderar arbetsgruppen inte utan efterlyser fler utredningar. Därmed bedöms det vara möjligt att öppna lotsningsverksamheten för konkurrens tidigast 2010.