J Lauritzen nöjt med resultat

Danska J. Lauritzen rapporterar ett resultat på USD 154,7 miljoner för 2008. Det är visserligen mer än en halvering jämfört med 2007 som var det bästa i rederiets 125-åriga historia, men ses som tillfredsställande med tanke på den ekonomiska utvecklingen i världen. Rederiet gjorde avskrivningar på USD 208,7 miljoner för att möta ett turbulent 2009. Omsättningen var USD 655,8 miljoner, i nivå med omsättningen året innan. För innevarande år har man 100 procents kontraktstäckning för Capesize-fartygen, 66 procent för Panamaxfartygen, 55 procent för handysize-fartygen, 65 procent för LPG-tankfartygen och 50 procent för produkttankfartygen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.