Ivar Lundh stärks genom breddad ägarbas

Skeppsmäkleriet Ivar Lundh & Co i Stockholm får nu fler ägare. I en affär där syftet är att skapa ett slagkraftigt shippingföretag med Stockholm som bas, har Gävlebaserade PJ Haegerstrand minskat sin ägarandel från 75 procent till 30 procent genom att sälja 30 procent av aktierna i Ivar Lundh till Stockholm Chartering och 15 procent till Österströms Rederi AB. Resterande 25 procent ägs av anställda.