Issäsongen igång – problem i Norrköping

Isläggningen kom tidigt i södra Sverige och Sjöfartsverket fick sätta in bogserbåtar föra att bryta och rensa is i Vänern och Trolhätte kanal i slutet av november.I Norrköping har isen gjort att det stora muddringsprojeketet av farleden, som man hoppats skulle varit avslutat före jul, nu fått avbrytas och av erfarenhet uppger Sjöfartsverket att det sannolikt betyder att muddringen inte kan återupptas innan isen går upp till våren.I Bottenviken var isläggningen inte mycket tidigare än normalt men redan den 29 november la sig en svensk, Ale, och en finsk isbrytare i beredskap att rycka ut. Den första assistansen i Bottenviken gjordes den 5 december då Ale assisterade det holländska fartyget Flinterzee till Karlsborg.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.