Fotograf: Polarkonsult

Kategori: Skeppsbyggnad

Islands första elfärja

Islands första eldrivna färja ska operera i ett område som är känt för tuffa väderförhållanden.

ABB levererar teknik till det fartyg som uppges bli Islands första eldrivna färja. Fartyget ska gå i trafik för Islands motsvarighet till Vägverket, Vegagerðin, mellan Landeyjahöfn på isländska fastlandet och Västmannaöarna. Distansen är 13 km och överfartstiden cirka 45 minuter.

Polenbygge

Den 70 meter långa färjan får kapacitet för 550 passagerare och 75 bilar. Färjan är designad av Polarkonsult och ska levereras 2019 av det polska varvet Crist SA. Nybygget får en batterikapacitet om 3.000 kWh och är konstruerat för att opereras med batterienergi den mesta av tiden. Laddning av batterierna sker med landanslutning i båda hamnarna. Laddningen tar cirka 30 minuter.

Ska klara hårt väder

Under speciellt utmanande väderförhållanden, då förbrukningen av batterienergi kan överstiga den tillgängliga energimängden, genereras elenergi med färjans dieseldrivna generator.