Investeringar i hårdvara ingen nytta utan investeringar i människor

När sjöfarten investerar kraftigt i nya fartyg men inte investerar tillräckligt i mänskliga resurser får näringen problem. Intertanko säger att organisationens medlemmar ska tillhandahålla inte bara elevkojer utan också utbildningsmöjligheter ombord på sina nya fartyg.– Det bästa tillfället att få sjömäns uppmärksamhet är när de är till sjöss, inte när de är i land på sin högt värderade ledighet, säger Intertankos nya ordförande Nick Fistes.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.