Internationella redarorganisationen kräver tuffare tag mot piraterna

International Chamber of Shipping, ICS, kräver nu att världens regeringar trappar upp kampen mot de somaliska piraterna. I ett uttalande efter sitt senaste styrelsemöte framhåller organisationen att det inte är acceptabelt att 200 sjömän sitter som gisslan och att tusentals andra måste passera genom området under ett ständigt hot mot deras liv. ICS ställer nu tre krav: I tillägg till att försvara handelssjöfarten måste de militära styrkorna nu gå till direkt angrepp mot piraterna, alla tillfångatagna pirater måste arresteras, ställas inför domstol och fängslas om de döms samt att världens regeringar bryter den finansiella kedja som investerar i piratdåd.ICS, som representerar över 80 procent av världshandelsflottan, är kritisk mot en del förslag på CO2-området. Tanken att det energieffektivitetsindex som utvecklas för nya fartyg också skall omfatta existerande tonnage är ett sådant. Redarna är också motståndare till ett förslag från Bahamas där man som ett alternativ till marknadsbaserade metoder kan låta flaggstaterna sätta en CO2-utsläppsgräns för varje enskilt fartyg baserat på bränslekonsumtionen, en gräns som sedan successivt sänks. Enligt ICS skulle detta slå helt fel i praktiken eftersom bränsleförbrukningen hos två identiska fartyg kan variera kraftigt beroende på trad, operationsområde och andra variabler som vädret.Enligt ICS har sjöfarten satt ett mål på en energiförbättring per tonkilometer på 20 procent fram till 2020, och menar att man redan är på god väg. Därför är man kritisk mot de tankar som framfördes på FN:s klimatkonferens i Durban där man menar att sjöfarten kan bidra med en fjärdedel av de USD 100 miljarder som man årligen vill tillföra en klimatfond för utvecklingsländer.–Vi har sagt det förr och säger det igen, sjöfarten är inte en kassako och borde inte ses som en. Varje sådan idé kommer att kraftigt försämra sjöfartens konkurrenskraft och därmed ha en kraftigt negativ effekt för konsumenterna, säger ICS-ordföranden Spyros M Polemis.