Intensivt uppköpsår för Maersk-koncernen

2005 var ett intensivt år för A.P. Møller-Mærsk-koncernen med uppköp av P&O Nedlloyd, Kerr-McGee Corporation och Norse Merchant Group. Omsättningen steg kraftigt till DKK 208.702 miljoner, medan vinsten efter skatt sjönk från DKK 28.256 miljoner 2004 till DKK 20.206 miljoner. I resultatet ingår vinst på fartygsförsäljningar med USD 280 miljoner. Resultatet har också belastats med USD 298 miljoner i fusioneringskostnader i samband med uppköp av företag. Totalt har USD 500 miljoner avsatts för detta ändamål.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.