Inspektionen vill att Kustbevakningen inför ISM

I oktober förra året hade ”Silja Serenade” och ”KBV 046” en närsituation. ”KBV 046” var på väg till Vaxholm genom Lindalssund. På bryggan befann sig befälhavaren och rorgängaren. Dessa var upptagna med att ändra inställningen av bilden på det elektroniska sjökortet och hade därför inte full utkik. “Silja Serenade” var samtidigt på väg ut från Stockholm i farleden. När inte “KBV 046” höll undan signalerade “Silja Serenade”, drog ner på farten och styrde undan. Ombord på “KBV 046” blev man varse “Silja Serenade” när hon signalerade och girade då åt styrbord. Undanmanövern fördröjdes emellertid därför att inte automatstyrningssystemet omedelbart kopplades ur. Avståndet var som minst 25 meter mellan de båda fartygen. Sjöfartsverket säger i sin rapport att båda fartygen vidtog relevanta åtgärder när de väl hade blivit uppmärksammade på den risk som förelåg. Kustbevakningen rekommenderas emellertid av Sjöfartsverket att införa ISM i sin organisation. Detta bör då inkludera lägsta acceptabla standard för utrustningen och dess tillgänglighet. Inom organisationen skall också lägsta acceptabla standard för radiopassning och rutiner för extraordinära situationer framgå.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.