Inspektionen rekommenderar åtgärder efter Stena-olycka

Den 31 oktober i fjol skadades en besättningsman ombord på Stena Saga. Mannen klämdes och skadades svårt när han skulle köra iland en proviantcontainer. I sin haverirapport rekommenderar sjöfartsinspektionen Stena att anordna en skyddsavspärrning på däck, måla avgränsningslinjer, anskaffa ett mer detaljerat manöverdon till traversen samt att ordna med en tydlig akustisk och visuell varselsignal. Stena har redan uppfyllt rekommendationerna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.