Arkiv

  • Trafikplikt. Wasaline har ålagts en sjöfartsskyldighet på linjen mellan Vasa och Umeå från finska Traficom. Men för rederiet är det av mindre ekonomisk betydelse.