Inget dieselutsläpp från Ekfors

Ektank tillbakavisar tidigare uppgifter om att det skulle ha läckt ut olja från deras produkttanker Ekfors i Hortens hamn dit fartyget bogserats efter att ha draggat i hårt väder och grundstött den 9 november. I ett uttalande skriver rederiet att besättningen ombord på Ekfors upptäckte en oljehinna i vattnet runt fartyget och slog larm till myndigheterna som lade ut länsor. Utsläppet var för litet för provtagning, och en andra dykinspektion gjordes. Det fanns då inget som tydde på att oljan kom från Ekfors. Man misstänker nu att utsläppet kan härröra från en bogserbåt som tidigare hade grundstött med oljeutsläpp som följd och som då hade förtöjts på samma plats som Ekfors.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.