Ingen utvidgning av norsk strejk

Norsk Sjøoffisersforbund har ingen avsikt att utvidga strejken, som nu omfattar 330 nautiska befäl på 58 inrikes färjor, passagerarfartyg och bogserbåtar, däribland tre Hurtigrutefartyg. Ingen av parterna verkar vara öppen för dialog och inga nya förhandlingsframstötar har gjorts. Det dröjer ytterligare tre veckor innan parterna tvingas till medling. Parterna kan inte komma överens om vad befälen i realiteten tjänar och vad som skall vara basen för en lönehöjning. Maskinbefälen och arbetsgivarna har dock redan kommit överens.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.