Ingen förbättring för rederierna i norska statsbudgeten

– Trots goda marknader och ljusa utsikter är norsk rederinäring inne i en olycklig utveckling där både företag och fartyg flyttas utomlands, och den reviderade norska statsbudgeten innehåller inga förbättringar, säger Marianne Lie, vd för Norges Rederiforbund. Hon anser också att det är beklagligt att regeringen fortsätter att skjuta sjöfartspolitiska åtgärder framför sig, särskilt som osäkerheten ökar när Stortingsvalet närmar sig och det kan bli aktuellt med ett regeringsskifte.Det enda positiva hon hittar är att regeringen bekräftar att man vill avveckla förmögenhetsskatten.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.