Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Ekonomi | Folk/företag

Ingen delning av förlusttyngt Transatlantic

Visserligen minskade Transatlantic förlusten med 110 miljoner kronor 2012 jämfört med året innan, men resultatet blev ändå -356 miljoner kronor före skatt. Någon delning av koncernen är sannolikt inte aktuell i år.

Transatlantics omsättning ökade med 285 miljoner kronor jämfört med 2011 till 3.274 miljoner. Av dessa svarade Viking Supply Ships för cirka en tredjedel. Resultatet för offshoreverksamheten blev -119 miljoner. Sorgebarnen är framförallt de fartyg som är sysselsatta på spotmarknaden. Ankarhanterarna på spoten hade en utnyttjandegrad på 37 procent och seglade i snitt in 112.000 kronor per dag, jämfört med 418.000 per dag för fartygen med charterkontrakt. För supplyfartygen var bilden densamma, med 128.000 kronor per dag för de tidsbefraktade fartygen respektive 34.000 kronor per dag för spotfartygen, de senare med en utnyttjandegrad på 44 procent.

Affärsområde Industrial Shipping redovisar en förlust på 208 miljoner vilket är en försämring med 46 miljoner kronor jämfört med året innan. Faktorerna bakom förlusten är självfallet en urusel marknad med låg efterfrågan, ökad konkurrens och för mycket fartyg. Dessutom var euro-kursen inte till rederiets fördel och som lök på laxen gick en storkund i konkurs. Däremot började effektiviseringsåtgärderna ge resultat under fjärde kvartalet då förlusten stannade vid 60 miljoner kronor mot 67 miljoner kronor under motsvarande kvartal 2011.

För 2013 ser rederiet ljusast på förutsättningarna för ankarhanteringsfartygen. För supplyfartygen väntas ingen markant förbättring av intjäningen och för industrisjöfarten spås marknaden vara fortsatt svag.

Transatlantic har bokfört en kostnad på 48 miljoner kronor för förberedelser av en introduktion av Viking Supply Ships på Oslo-börsen. Enligt koncernchef Henning E. Jensen är det dock inte troligt att det blir av i år.

 

 

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.