Inga överraskningar på havsbotten under gaspipeline

De ryska nyhetsbyråerna har meddelat om resultaten från Piter Gaz Ltd:s undersökning av havsbottnen där den rysk-tyska gasrörledningen kommer att dras. Med hjälp av forskningsfartyget Akademik Golitsyn har man inte funnit farligt avfall på havsbottnen där den kommande rysk-tyska gaspipelinen skall dras. Akademik Golitsyn ingår i den flotta som kontrolleras av Gazproms dotterbolag Gazflot. Vid undersökningarna användes undervattenskameror och metalldetektorer, och inga spår av kemiska vapen kunde hittas nära Bornholm. Piter Gaz har redan i två års tid kartlagt bottnen med hjälp av ekolod och sonar och påträffat drygt 5.000 objekt längs den 2 km breda korridoren där den 1.200 km långa rörledningen skall dras. Piter Gaz anser att de största utmaningarna för dem som bygger rörledningen finns i Finska viken, där havsbotten har en mycket komplicerad topografi.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.