Andreas Carlson menar att ett bare-boatregister på sikt kan vara viktigt för Sveriges beredskap.

Fotograf: Klara Johansson

Infrastrukturministern vill se ett bare-boatregister

Regeringen har påbörjat ett arbete för att kunna införa ett bareboat-register i Sverige. Det beskedet gav infrastrukturminister Andreas Carlson under DSM.

Ett bare-boatregister gör att en fartygsägare kan hyra ut sitt fartyg till en annan operatör i ett annat land. 

– Vi har påbörjat arbetet för ett bare-boatregister i Sverige. Vi kommer också att jobba på utredningen av stämpelskatt och tonnageskatt, något som parterna i Blå Tillväxt har påpekat är mycket viktigt. Det här är en viktig tid för sjöfarten och sjöfarten är viktig, sa Andreas Carlson när han inledningstalade på Donsö Shipping Meet under tisdagen. 

Viktigt för beredskapen

Under Commercial & Financing Meet utvecklade han resonemanget om bare-boatregister. 

– Ni inom branschen har länge efterfrågat ett bare-boatregister. Nu har vi påbörjat arbetet för att kunna införa ett sådant; att Sjöfartsverket adderar ett bare-boatregister till det vanliga fartygsregistret, sa Andreas Carlson.

Enligt infrastrukturministern finns det ett par legala frågor som behöver ses över för att ett införande ska kunna genomföras.

– På sikt kan ett bare-boatregister bli viktigt för vår beredskap, sa Andreas Carlson. 

Glädjande enligt Svensk Sjöfart

Svensk Sjöfart är mycket positiva till förslaget från infrastrukturministern.

– Det är glädjande förslag som infrastrukturministern lämnade under inledningstalet. Vi har länge påpekat att ett bare-boatregister är något som skulle stärka förutsättningarna för rederinäringen i Sverige och även stärka den svenska försörjningsberedskapen och gynna den svenska sjöfarten, säger Anders Hermansson, vd för Svensk Sjöfart i en kommentar. 

Tillsammans med ytterligare åtgärder som att utveckla tonnageskatten och avskaffa stämpelskatten stärks konkurrensförutsättningarna i Sverige, och därmed förutsättningarna för fler svenskflaggade fartyg, menar Svensk Sjöfart.

– Detta är bra för sjöfarten, bra för vår försörjningsberedskapen och bra för Sverige som land, säger Anders Hermansson.