Indisk order till FKAB i Uddevalla

FKAB har fått en beställning på en basic design för ett bulkfartyg på cirka 19.000 ton dödvikt med högsta isklass från AGB Shipyard i Surat utanför Mumbai i Indien. Fartyget skall levereras till finska ESL sommaren 2008. Ordern är FKAB:s första från Indien och innebär cirka tio manårs arbete fördelat mellan FKAB i Uddevalla och FKAB:s kinesiska dotterbolag DF Marine.