IMO:s CO2-regler får marginell inverkan på USA:s ekonomi

Brookings Institution, en privat, ideell forskningsorganisation, har studerat vilka effekter de kommande reglerna för minskade CO2-utsläpp från fartyg kommer att ha på amerikansk ekonomi.Man hävdar att CO2-utsläppen från sjöfarten globalt orsakar USD 18 till USD 72 miljarder i sociala kostnader varje år.Enligt rapporten kommer de ökade kostnaderna för rederierna att vara av begränsad storlek särskilt om man sätter dem i relation till andra kostnader som till exempel de ökande bunkerkostnaderna det senaste decenniet, och kommer därför inte att påverka den amerikanska ekonomin mer än mycket marginellt. Man hävdar att import- och exportpriserna kommer att öka med 0,1 till 0,3 procent, att importefterfrågan kommer att påverkas med 0,6 till 1,2 procent och exporten med 0,9 till 1,8 procent.För konsumenterna i USA kommer det att innebära en kostnadsökning för bensin med delar av en cent per gallon och en importerad dator kan bli USD 1,30 dyrare.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.