IMO skjuter upp barlastvatten-krav

IMO har beslutat att skjuta upp kraven på barlastvattenrening från att gälla alla nybyggen redan 2009 till att de inte behöver ha utrustningen installerad förrän 2011. Beslutet applåderas nu av International Chamber of Shipping, ICS, som var en av flera organisationer som var med och drev igenom förseningen med motiveringen att det inte finns någon godkänd utrustning för barlastvattenrening tillgänglig på marknaden.Man kan undra hur förseningen går ihop med nyomvalde generalsekreterarens, Efthimios E. Mitropoulos, tal som han höll då han omvalts i förra veckan:”Vi ska intensifiera våra ansträngningar för att förbättra, implementera och upprätthålla alla de instrument vi tagit fram för den marina miljön, och för att föra de vi har på gång till ett lyckat införande inom utsatt tidsram eller, i de fall det är möjligt, till och med tidigare.”