IMO-arbetsgrupp överens om SOx

Arbetsgruppen för emissioner på IMO:S MEPC-möte kom överens om begränsningar för SOx-utsläpp. Från 2010 ska 1,0 procents svavelinnehåll i bränslet gälla i SECA. 2012 sänks det globala taket från 4,5 till 3,5 procent, 2015 sänks gränsen inom SECA till 0,1 procent och 2020 sänks det globala taket till 0,5 procent i fartygsbränsle. År 2025 sätts som en absolut deadline för att alla bränslen ska ha max 0,5 procent svavel. Arbetsgruppen skriver att det inte specifikt måste vara destillerade bränslen, allt för att inte låsa fast sig vid en teknik utan fokusera på utsläppsminskningar.2018 ska enligt arbetsgruppens förslag åtgärderna utvärderas, inte minst för att se om marknaden klarat av omställningen och om tillräcklig mängd bränsle av rätt kvalitet finns tillgängligt.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.