Imarex och NOS slås samman

International Maritime Exchange (Imarex) och NOS planerar att slå samman de två företagen i ett nytt holdingföretag som kommer att behålla Imarex placering på Oslobörsen. Det nya sammanslagna företaget kommer att få ett marknadsvärde på ungefär NOK 750 miljoner eller USD 114 miljoner. NOS eget aktiekapital kommer att säljas till VPS – Verdipapirsentralen för NOK 175 miljoner .

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.