Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi

Ilmarinen säljer till Grimaldi

Det finska försäkringsbolaget Ilmarinen har sålt i praktiken hela sitt aktieinnehav i Finnlines till Grimaldi.

Innan affären ägde rum var det ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen den överlägset största minoritetsägaren i Finnlines med 10,58 procent av aktierna.

– Vi anser att det pris som vi erbjudits för aktierna är bra i förhållande till bland annat den generella kursutvecklingen och den allmänna internationella värderingsnivån för samma bransch, kommenterar Mikko Mursula, som svarar för placeringar inom Ilmarinen.

Behåller en aktie

Ilmarinen äger fortfarande en aktie i Finnlines eftersom försäkringsbolaget vill stå kvar som aktieägare på grund av en pågående process i Högsta Domstolen om utdelningen 2008. I sin talan kräver Ilmarinen en större utdelning än den som Finnlines bolagsstämma slog fast 2008.

Rätt att lösa in

Grimaldi-koncernen har därmed utökat sitt aktieinnehav i Finnlines Plc till att omfatta drygt 91 procent. I och med att Grimaldikoncernen äger över 90 procent av Finnlines aktier har Grimaldi enligt den finska aktiebolagslagen rätt att lösa in minoritetsägarnas aktier till gängse pris.

Grimaldi och Ilmarinen har emellertid avtalat om att Grimaldi inte kräver att få lösa in Ilmarinens aktie före Högsta Domstolen gett sitt utslag.

– På detta sätt vill vi försäkra att Ilmarinens ställning som sakägare i målet bibehålls, förklarar Mikko Mursula.

Kommentarer

 • Sven Liljeström

  Det att Tingsrätten godkänner och Hovrätten sedan förkastar, tycker jag att beror
  på att lagen lämnar för mycket plats för tolkning.
  Att Grimaldi, efter att Ilmarinen inte sålt sina aktier i ett tidigare skede till ett pris
  som de tyckte att var för lågt, leder till att boksluten framöver görs sådana, att
  ingen dividend uttdelas, tycker jag nog är värt att kritisera!

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.