Ice Prince driver med slagsida i Engelska kanalen

Styckegodsfartyget Ice Prince driver med 40 graders slagsida i Engelska kanalen och under natten evakuerades alla 20 i besättningen av den brittiska kustbevakningen. Ice Prince är lastat med sågade trävaror och var på väg till Alexandria när besättningen under söndagskvällen tvingades sända nödsignal. Försök att bogsera fartyget inleds under måndagen. Fartyget är byggt 1990 i St Petersburg och råkade i liknande svårigheter utanför Oskarshamn 2005.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.