IACS inför gemensamma regler nästa år

International Association of Classification Societies (IACS) har enhälligt antagit nya gemensamma konstruktionsregler för tankfartyg och bulkfartyg – Common Structural Rules for Tankers and Bulk Carriers. Regelverket gäller från den 1 april nästa år. Enligt IACS kommer reglerna att leda till mer robusta och säkra fartyg.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.