Hurtigruten förväntar sig förlust 2007

Hurtigruten-koncernen förväntar sig helårsförluster på omkring NOK 150 miljoner, trots ett förbättrat niomånadersresultat före skatt på NOK 107 miljoner. Styrelsen har nu meddelat att ett omfattande förbättringsprogram ska genomföras under 2008. Hurtigruten förhandlar för närvarande med myndigheterna om återbetalning av inbetald NOx-skatt, men någon återbetalning väntas inte före årsskiftet.